Jadalux Oy

Jadalux - En modern bokföringsbyrå i Borgå

Vi är ett mångsidigt och kunnigt, konkurrenskraftigt och flexibelt team, både vad gäller service och tidtabeller.

Vi erbjuder alla tjänster inom ekonomisk administration till såväl traditionella papperskunder som kunder med fullständig elektronisk administration.

Vi betjänar på tre språk: finska, svenska och engelska. Hjärtligt välkommen som kund till Jadalux.

Jadalux - Professionella bokförare

Jadalux grundades år 2006 och vi betjänar våra kunder nu i hjärtat av det gamla Borgå. Vi är ett team på tolv bokföringsproffs. Gemensamt för oss alla är vår stora passion till vårt arbete och till våra kunder.

Som människor är vi lika olika som våra kunder. Vi är livliga personligheter från olika delar av Finland, allt från lapplänningar till äkta Borgåbor. Vi erbjuder dig just sådan service du önskar och som vi som professionella bokförare anser att du behöver.

Alla tjänster inom ekonomisk administration

Vi erbjuder alla tjänster inom ekonomisk administration för såväl traditionella papperskunder som kunder med fullständig elektronisk administration.

Vår viktigaste kund

Ditt företag är vår viktigaste kund. Vi vill att den känslan är vårt gemensamma mål och syfte.

Jadalux kunder representeras av hela företagsspektret, allt från enmansföretag till koncerner. Vi betjänar varje kund individuellt och med hög kvalitet. Vi anpassar oss till våra kunders situationer, förhållanden och önskemål.

TA KONTAKT!

EN EFFEKTIV BOKFÖRINGSBYRÅ

Vi använder oss av Netvisor- och Visma Fivaldi-programmen.

Vi använder oss även av Hailer-digiverktyget, som hjälper oss att effektivt styra kommunikation, processer och resurser.