Jadalux Oy

Våra tjänster

Vi erbjuder alla tjänster inom ekonomisk administration till såväl traditionella papperskunder som kunder med fullständig elektronisk administration.

 • bokföring
 • bokslut
 • fakturering
 • löneräkning
 • skattedeklarationer
 • analystjänster
 • grundande av företag


Vi behärskar även projekt- och koncernredovisning.

 • löneräkning
 • löneutbetalning
 • löneadministration
 • inköps- och försäljningsreskontra